ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12:30
13:00
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:00
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15:00
15:30
16:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16:30
17:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:20
18:20
Ενήλικες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:30
18:00
18:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΤΡΙΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΠΕΜΠΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ · Ενήλικες
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12:30
13:00
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:00
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15:00
15:30
16:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16:30
17:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:20
18:20
Ενήλικες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:30
18:00
18:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΤΡΙΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΠΕΜΠΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ · Ενήλικες
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:10 - 13:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:30 - 14:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:40 - 15:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:20 - 18:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  18:40 - 19:40
No events available!