ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
09:10
10:10
09:30
10:00
10:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
10:30
11:30
11:00
11:30
AQUA AEROBIC
11:30
12:10

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:50
12:50
12:00
12:30
13:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:00
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:10
14:10
13:30
14:00
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:30
15:30
15:00
15:30
16:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
16:30
17:00
17:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:30
18:30
18:00
18:30
19:00
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
20:00
20:40

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:30
20:00
20:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
21:00
21:30
22:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:05
23:00
Ενήλικες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • AQUA AEROBIC
  20:00 - 20:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΤΡΙΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΠΕΜΠΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ · Ενήλικες
  22:05 - 23:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • AQUA AEROBIC
  11:30 - 12:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  11:30 - 12:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  13:00 - 14:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  14:30 - 15:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  17:30 - 18:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  09:10 - 10:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  10:30 - 11:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  11:50 - 12:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  13:10 - 14:10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
09:10
10:10
09:30
10:00
10:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
10:30
11:30
11:00
11:30
AQUA AEROBIC
11:30
12:10

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:50
12:50
12:00
12:30
13:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:00
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:10
14:10
13:30
14:00
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:30
15:30
15:00
15:30
16:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
16:30
17:00
17:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:30
18:30
18:00
18:30
19:00
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
20:00
20:40

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
19:15
19:55

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:30
20:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:30
20:00
20:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:50
21:50
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
21:00
21:30
22:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:05
23:00
Ενήλικες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:05
23:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • AQUA AEROBIC
  20:00 - 20:40
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΤΡΙΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΠΕΜΠΤΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ · Ενήλικες
  22:05 - 23:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • AQUA AEROBIC
  19:15 - 19:55
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:30 - 20:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:50 - 21:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:05 - 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • AQUA AEROBIC
  11:30 - 12:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  11:30 - 12:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  13:00 - 14:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  14:30 - 15:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  16:00 - 17:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  17:30 - 18:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  09:10 - 10:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  10:30 - 11:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  11:50 - 12:50
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες
  13:10 - 14:10
No events available!