ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
09:10
10:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
10:20
11:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
11:35
12:20
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12:00
12:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:45
13:45
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:30
13:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13:00
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:40
14:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:00
15:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:30
15:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
15:15
16:15
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15:30
16:00
16:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:30
17:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:00
17:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:45
18:45
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
18:00
18:30
19:00
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:50
20:35

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:50
20:35

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:50 - 20:35
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΤΡΙΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:50 - 20:35
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΠΕΜΠΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:30 - 12:30
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:35 - 12:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:45 - 13:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:00 - 15:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  15:15 - 16:15
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:30 - 17:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:45 - 18:45

ΚΥΡΙΑΚΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  09:10 - 10:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  10:20 - 11:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:30 - 12:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:30 - 13:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:40 - 14:40
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
09:10
10:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
10:20
11:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
11:35
12:20
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
11:30
12:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12:00
12:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:45
13:45
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:30
13:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13:00
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:40
14:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:00
15:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14:30
15:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
15:15
16:15
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15:30
16:00
16:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:30
17:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:00
17:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:45
18:45
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
18:00
18:30
19:00
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:50
20:35

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:50
20:35

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
AQUA AEROBIC
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:00
19:45

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
19:15
20:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
20:10
21:05
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
21:05
22:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
22:00
22:55
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:50 - 20:35
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΤΡΙΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:50 - 20:35
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΠΕΜΠΤΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:00 - 19:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  19:15 - 20:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  20:10 - 21:05
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  21:05 - 22:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  22:00 - 22:55

ΣΑΒΒΑΤΟ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:30 - 12:30
 • AQUA AEROBIC ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:35 - 12:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:45 - 13:45
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  14:00 - 15:00
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  15:15 - 16:15
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  16:30 - 17:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  17:45 - 18:45

ΚΥΡΙΑΚΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  09:10 - 10:10
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  10:20 - 11:20
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  11:30 - 12:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  12:30 - 13:30
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
  13:40 - 14:40
No events available!