ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
09:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
09:00
10:00
1/1 θέση διαθέσιμη
09:30
10:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
10:00
11:00
1/1 θέση διαθέσιμη
10:30
11:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
11:00
12:00
1/1 θέση διαθέσιμη
11:30
12:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
12:00
13:00
1/1 θέση διαθέσιμη
12:30
13:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
13:00
14:00
1/1 θέση διαθέσιμη
13:30
14:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
14:00
15:00
1/1 θέση διαθέσιμη
14:30
15:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
15:00
16:00
1/1 θέση διαθέσιμη
15:30
16:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
16:00
17:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
16:00
17:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
16:00
17:00
1/1 θέση διαθέσιμη
16:30
17:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
17:00
18:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
17:00
18:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
17:00
18:00
1/1 θέση διαθέσιμη
17:30
18:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
18:00
19:00
1/1 θέση διαθέσιμη
18:30
19:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
19:00
20:00
1/1 θέση διαθέσιμη
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
22:00
23:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
22:00
23:00
1/1 θέση διαθέσιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ
22:00
23:00
1/1 θέση διαθέσιμη
22:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00
13:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
13:15
14:30
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00
13:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
13:15
14:30
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00
13:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
13:15
14:30
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00
13:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
13:15
14:30
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00
13:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
13:15
14:30
20/20 θέσεις διαθέσιμες
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
14:30
15:45
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
15:45
17:00
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
14:30
15:45
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
15:45
17:00
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
14:30
15:45
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
15:45
17:00
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
14:30
15:45
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
15:45
17:00
20/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
14:30
15:45
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
15:45
17:00
20/20 θέσεις διαθέσιμες
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
17:00
18:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
18:15
19:45
18/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
17:00
18:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
18:15
19:45
19/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
17:00
18:15
20/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
18:15
19:45
18/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
17:00
18:15
19/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
18:15
19:45
19/20 θέσεις διαθέσιμες
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
17:00
18:15
19/20 θέσεις διαθέσιμες

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
18:15
19:45
18/20 θέσεις διαθέσιμες
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
18:00
STEP MANIA
Παντελής (55')
18:00
19:00
Studio 1
5/7 θέσεις διαθέσιμες
STEP MANIAΔΥΝΑΜΙΚΑ
IN SHAPE
Παντελής (55')
18:00
19:00
Studio 1
3/7 θέσεις διαθέσιμες
IN SHAPE ΑΕΡΟΒΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
18:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • STEP MANIA Παντελής (55') · Studio 15/7 θέσεις διαθέσιμες

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • IN SHAPE Παντελής (55') · Studio 13/7 θέσεις διαθέσιμες
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
12:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
12/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
12:10
13:10
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14/16 θέσεις διαθέσιμες
12:30
13:00
13:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
13:30
14:30
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
14:00
14:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
14:40
15:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
16/16 θέσεις διαθέσιμες
15:00
15:30
16:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
14/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
16:00
17:00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
15/16 θέσεις διαθέσιμες
16:30
17:00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
17:20
18:20
Ενήλικες
16/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
17:20
18:20
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
13/16 θέσεις διαθέσιμες
17:30
18:00
18:30
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
8/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
6/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
8/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
5/16 θέσεις διαθέσιμες
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Ενήλικες
18:40
19:40
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
10/16 θέσεις διαθέσιμες
19:00
19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ14/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ13/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ13/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ8/16 θέσεις διαθέσιμες

ΤΡΙΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ12/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ14/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ13/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ6/16 θέσεις διαθέσιμες

ΤΕΤΑΡΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ12/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ14/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ13/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ8/16 θέσεις διαθέσιμες

ΠΕΜΠΤΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ12/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ · Ενήλικες16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ5/16 θέσεις διαθέσιμες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ14/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ16/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ15/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ13/16 θέσεις διαθέσιμες
 • ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ενήλικες · ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ10/16 θέσεις διαθέσιμες
No events available!

ONLINE BOOKING

Κάνετε άμεσα κράτηση θέσης στο Δαϊς, για την δραστηριότητα που επιθυμείτε σε 3 απλά βήματα!

ΒΗΜΑ 1

Εντοπίστε την δραστηριότητα που επιθυμείτε.

ΒΗΜΑ 2

Ελέγξτε για την διαθεσιμότητα των θέσεων.

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε την επιλογή “Κλείστε Θέση”, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας.