fbpx
Skip to main content
Valentine’s Month
1+1
Valentine's Month 1+1
Valentine’s Month
1+1
Valentine's Month 1+1

Διάλεξε ένα από τα μηνιαία πακέτα εκγύμνασης του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς και πάρε δώρο άλλο ένα για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου! Επιπρόσθετα, όλοι όσοι αποκτήσουν κάποιο από τα πακέτα, μπαίνουν στην κλήρωση για ένα ρομαντικό δείπνο για 2 στο the Dalliance House. Ο νικητής του δώρου πρέπει να το εξαργυρώσει σε 2 μήνες και η κλήρωση θα γίνει στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Δες τους όρους της κλήρωσης εδώ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ #DAIS

Στην Αθήνα, σήμερα, την 01/02/2024, η εταιρεία με την «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ», με ΑΦΜ 094025276 που εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Μεσογείων αρ. 151, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Δούκα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, η οποία θα καλείται στη συνέχεια για συντομία «η εταιρεία», προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί για τους πελάτες/μέλη της.  Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην κλήρωση κάθε ενδιαφερόμενου από τα νέα εγγεγραμμένα μέλη και της ανάδειξης νικητή στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την κλήρωση καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα έπαθλα/πακέτα υπηρεσιών, με άλλα ίσης ή διάφορης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://www.daissports.gr/ ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και οι εργαζόμενοι ή συμμετέχοντες σε έμμεσα ή άμεσα συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και Α΄ βαθμού, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση, θα πρέπει να εγγραφούν στη μηνιαία προσφορά Valentine’s Month: 1+1.

Η δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση θα διαρκέσει από την 01/02/2024 και ώρα 00:00, έως την 29/02/2024 και ώρα 23.59, εκτός και εάν εκδοθεί ανακοίνωση παράτασης του χρόνου διάρκειας της κλήρωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή πραγματοποιηθεί εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων, ακόμα και εάν το σύστημα το επιτρέψει, θα θεωρείται ως εκπρόθεσμη και δεν θα λάβει μέρος στην κλήρωση. Τυχόν υπαναχώρηση, έστω και σύννομη, από προγενέστερη (έστω και πρόσφατη χρονικά) εγγραφή ή επανεγγραφή, δεν παρέχει το δικαίωμα μεταγενέστερης επανεγγραφής, προς τον σκοπό συμμετοχής στην κλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι χρήστες του διαδικτύου, που θα εγγραφούν στην μηνιαία προσφορά Valentine’s Month: 1+1. Για την επιτυχή εγγραφή σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας στην σελίδα https://www.daissports.gr/. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που είναι κάτω των 18 ετών, που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, που είναι εργαζόμενοι με οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τις συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες και πρόσωπα ή είναι συγγενείς με αυτούς σε βαθμό έως και α’ βαθμού, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 2.

Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει των παρόντων όρων, νόμιμος δικαιούχος οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, επάθλου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη φόρμα συλλογής στοιχείων για συμμετοχή στο διαγωνισμό και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθεί 1 νικητής μετά από την αντίστοιχη κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στις 1/3/2024 και ο νικητής/ η νικήτρια θα ανακοινωθεί στην landing page και σε σχετικό post, μέχρι τις 5/3/2024

α. (1) νικητής, θα κερδίσει 1 ρομαντικό δείπνο για αυτόν και τον/την αγαπημένο του/της στο εστιατόριο The Dalliance House, ΚΥΡΙΑΖΗ 19, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ, με δυνατότητα εξαργύρωσης του βραβείου μέχρι 30/4/24 ,αναφέροντας το όνομα και τα στοιχεία του κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής κράτησης του τραπεζίου.

Ο νικητής της κλήρωσης θα λάβει ενημερωτικό e-mail που θα ενημερώνει για την ανάδειξη του, ως νικητή και για τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του επάθλου τους. Η Εταιρεία δύναται να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με τον νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας που έχει δηλώσει προκειμένου να τον ενημερώσει για την ανάδειξή του, ως νικητή.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και της φωτογραφίας τους, για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά τους σε καταχωρήσεις, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού επάθλου και να το χορηγήσει στους επιλαχόντες.

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του επάθλου από τον νικητή. Η υλοποίηση του διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για διαφημιστικό σκοπό για την προώθηση των υπηρεσιών της.

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και με τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για σκοπούς προώθησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών της (marketing). Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του επάθλου από τον νικήτη/τρια συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους και της εικόνας τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Επίσης η εταιρεία δηλώνει ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες δεν θα κοινοποιηθούν σε κανέναν τρίτο ούτε θα χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια, αλλά θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα του περιεχομένου τους.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως – ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής, β) δεν είναι διαθέσιμη η φόρμα καταχώρησης της συμμετοχής στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένα μέλη) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο νικήτής/τρια σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του επάθλου μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους (β) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των (γ) αν δεν επικοινωνήσει με την εταιρεία εντός 5 ημερών, η εταιρεία θα κληρώσει νέο νικητή/νικήτρια.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής του βραβείου, κατά τα αναφερόμενα στους επόμενους όρους, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργαζόμενων της εταιρειών, παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του ως άνω επάθλου

Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στην ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού με πράξη καταχώρησης σε συμβολαιογράφο και με δημοσίευση στην ιστοσελίδα https://www.daissports.gr/  Με την εν λόγω δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι και τυχόν τροποποιήσεις τους θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα https://www.daissports.gr/

Δικαιούστε οποτεδήποτε να υποβάλετε έγγραφο αίτημα στο email: dpo@doukas.gr, τηλ.: 2106186000 για να πληροφορηθείτε οτιδήποτε σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΕΤΟΙΜΟΣ/Η ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ;
Επικοινώνησε μαζί μας για το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας τη φόρμα.

  Ονοματεπώνυμο*

  Κινητό*

  Email*

  Τ.Κ.*

  Πρόγραμμα που με ενδιαφέρει*

  Για τη δική σου ασφάλεια, θα πρέπει κατά την εγγραφή ή δοκιμαστική επίσκεψη να προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά από καρδιολόγο ή παθολόγο, δερματολόγο και γυναικολόγο.